Allergibehandling, kroppsterapi, mental träning,
hormonobalanser, stress, fobier m.m.

Välkommen till Hela Din Hälsa!

Min verksamhet kan delas in i två delar:

  • Alternativ medicinsk behandling
  • Personlig utveckling

Jag är kinesiolog, och arbetar med olika metoder/tekniker och hjälpmedel (Bremer och Nikkenprodukter) inom områden som: allergibehandling, mental träning, hormonobalanser, stress, fobier m.m. Hela Din Hälsa säljer högkvalitativa näringsprodukter och örtpreparat – se min webbshop!

Jag erbjuder mina tjänster till privatpersoner, olika grupper och företag.

Du når mig lättast måndag-fredag mellan 08.00-09.00 via telefon.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig!

Ingrid Asplund - Hela Din Hälsa. Alternativ medicinsk behandling. Kinesiolog.

Ingrid Asplund

Adress:
Hela Din Hälsa
Plöjarvägen 112
137 40 Västerhaninge

Telefon: 070-8530319
E-post: ingridkines@gmail.com

 

Produkter och tjänster

Behandlar: Strukturellt/Fysiskt – Mentalt/Psykiskt – Näringskemiskt – Muskler/leder/ligament – Mage/tarm – Överkänslighet/allergi – Käkleds – sacrokraniell – neurologiska behandlingar.

Hela Din Hälsa säljer högkvalitativa näringsprodukter och örtpreparat. Jag säljer avstörningsprodukter som neutraliserar de elektromagnetiska strålarna från t ex mobil, tv, datorer m.m. (Bios)

Min målsättning är att klienten ska känna trygghet och tillit i behandlingsformen.

Min verksamhet kan delas in i två delar:

  • Alternativ medicinsk behandling
  • Personlig utveckling

Jag erbjuder biokemiskt test samt rådgivning inom kost och vikt i balans.

Hela Din Hälsa arbetar t ex med:

Allergibehandling, kroppsmanipulationer, mental träning, hormonobalanser, stress, fobier m.m.

I mina behandlingar använder jag mig av produkter från Bremer, NIKKEN, Biaxial Body Energiser™ och PalmMag™. I båda ingår avacerad magnetisk energi. Jag använder mig även av Triomed Compact som balanserar på cellnivå.

Jag fokuserar på den obalans som klienten söker mig för och omringar den på ett holistiskt sätt. Att arbeta holistiskt innebär att jag ser till helheten. Min erfarenhet säger att det sällan eller aldrig är en enda obalans inblandad i problemet. Detta medför att jag får söka mig fram under arbetets gång och därmed använda mig av samtliga metoder som jag lärt mig.

 

Vad har hänt med mig sedan jag började med Kinesiologi:

Jag har blivit en mer öppnare person.
Jag ser mina medmänniskor med andra ögon.
Det som har hänt med min kropp är att de onda axlarna har försvunnit.
Det som jag ej själv kan kontrollera är att jag enligt folk i min omgivning har blivit mera rak. Dvs den snedvridning av kroppen som jag hade tidigare har blivit mera rak.

Ulf Gutenwik