Kinesiologi

Kinesiologi är en modern västerländsk fysiologi-, anatomi- och rörelselära som på ett unikt sätt kombinerar urgamla kinesiska akupunkturlager och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem. Metoden grundades år 1964 av chiropraktikern George Goodheart, USA, och själva ordet kinesiologi kommer från grekiskan och betyder rörelselära.

Man har funnit att alla muskler i kroppen är kopplade till olika inre organ, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer samt delar av kroppens nerv- och energisystem. Genom att testa spänningen i en kontraherad muskel kan man relativt snabbt få en bild av var obalanserna i kroppen finns. Muskeln fungerar som en länk mellan kroppens inneboende intelligens och terapeuten. Ett manuellt muskeltest mäter inte den fysiska råstyrkan en muskel kan producera, utan hur nervsystemet kontrollerar muskelfunktionen.

Kinesiologi botar aldrig något sjukdomstillstånd utan hjälper kroppen i dess strävan efter att komma i balans genom att avlägsna blockeringarna som hindrar självläkningen.

Alla upplever vi någon form av stress och det är inte alltid som vi klarar av att hantera den. Vi lagrar stress i muskler, bindväv, organ och körtlar. När stressnivån sedan blir för hög, klarar inte kroppen av att upprätthålla en fullgod funktion längre och olika symptom och sjukdomar uppträder. Med hjälp av kinesiologi undersöker man var i kroppens system obalanserna finns och anpassar behandlingen därefter så att hela kroppen återigen kan komma i balans.

I kroppen balanseras följande:

  • • Det psykiska, emotionella och mentala tillståndet.
  • • Det strukturella systemet som innefattar balans i bl.a. kotor, leder, ligament, nerver, muskler, blod, organ, körtlar och sacrocraniella systemet.
  • • Näringsbalans, vilket innebär att det inte är vare sig brist eller överskott av t.ex. vitaminer, mineraler och spårämnen. Är kroppen exempelvis förgiftad av tungmetaller så påbörjas en utrensning.

 

Med kinesiologi kan man framgångsrikt balansera den stress och obalans som ligger bakom t.ex. dyslexi, fobier, trauman, prestationsångest, organstörningar, astma, allergier, psoriasis, eksem, dåliga blodvärden, högt/lågt blodtryck, migrän, premenstruella besvär, impotens, candida, bakterier virus, kraniella (huvud)fel, hållningsfel, ADHD, läs- och skrivsvårigheter, hormonobalanser, akuta/gamla skador som inte vill läka (exempelvis whip-lash), hjärnstress, missbruk, barnlöshet, fibromyalgi m.m.

I kinesiologi möter den österländska läkekonsten den västerländska och etablerar kommunikation med klientens energisystem. Ingenting behandlas slumpmässigt. Allt testas fram, kroppen prioriterar behandlingsordningen. Kinesiologins muskeltester är i jämförelse med andra tester ett unikt och fantastiskt instrument för direkt feedback från en persons undermedvetna långt bortom vanlig kommunikation.

Källa: www.kinesiologi.se

 

 

Referenser;

Vad har hänt med mig sedan jag började med Kinesiologi:

Jag har blivit en mer öppnare person.
Jag ser mina medmänniskor med andra ögon.
Det som har hänt med min kropp är att de onda axlarna har försvunnit.
Det som jag ej själv kan kontrollera är att jag enligt folk i min omgivning har blivit mera rak. Dvs den snedvridning av kroppen som jag hade tidigare har blivit mera rak.

Ulf Gutenwik

Läs mer