Behandlar: Strukturellt/Fysiskt – Mentalt/Psykiskt – Näringskemiskt – Musklar/Leder/Ligament – Mage/Tarm – Överkänslighet/Allergi – Käkleds – Sacrokraniell – Neurologiska behandlingar.

Hela Din Hälsa säljer högkvalitativa näringsprodukter och örtpreparat. Jag säljer avstörningsprodukter som neutraliserar de elektromagnetiska strålarna från t ex mobil, tv, datorer m.m. (Bios)

Min målsättning är att klienten ska känna trygghet och tillit i behandlingsformen.

Min verksamhet kan delas in i två delar:

  • Alternativ medicinsk behandling
  • Personlig utveckling

Jag erbjuder biokemiskt test samt rådgivning inom kost och vikt i balans.

Hela Din Hälsa arbetar t ex med:

Allergibehandling, kroppsmanipulationer, mental träning, hormonobalanser, stress, fobier m.m.

I mina behandlingar använder jag mig av produkter från Bremer, NIKKEN, Biaxial Body Energiser™ och PalmMag™. I båda ingår avacerad magnetisk energi. Jag använder mig även av Triomed Compact som balanserar på cellnivå.

Jag fokuserar på den obalans som klienten söker mig för och omringar den på ett holistiskt sätt. Att arbeta holistiskt innebär att jag ser till helheten. Min erfarenhet säger att det sällan eller aldrig är en enda obalans inblandad i problemet. Detta medför att jag får söka mig fram under arbetets gång och därmed använda mig av samtliga metoder som jag lärt mig.