Vad har hänt med mig sedan jag började med kinesiologi?

Jag har blivit en mer öppnare person.

Jag ser mina medmänniskor med andra ögon.

Det som har hänt med min kropp är att de onda axlarna har  försvunnit.

Det som jag ej själv kan kontrollera är att jag enligt folk i min omgivning har blivit mera rak. Dvs den snedvridning av kroppen som jag hade tidigare har blivit mera rak.

Det mera påtagliga som verkligen jag själv kan kontrollera är, att min vänster arm har återfått mera vridning. Jag kunde innan jag bröt både radus och ulna på vänster arm spela lite gitarr. Efter det att sjukhuset har färdigbehandlat mig saknade jag ca. 90% vrid förmåga, detta var 1968. Efter ett par behandlingar hos Kinesologen har jag återfått mera vridrörelse i vänster arm så att det är möjligt att ta ackord på gitarren igen.

Det kommer mer och mer efter varje behandling som jag förändras. En del kan jag själv inte märka men folk som träffar mig mer sällan påstår att jag har förändrats till ett mer positivt uppförande.

Detta är vad jag kommer på skrivande stund vad Kinesiologin har givit mig hittills och för mig är det positivt så jag kommer att fortsätta att ta behandlingar.

Ulf Gutenwik

Jag har sedan år 2000 & 2001 behandlats och ordinerats naturläkemedel, för en rad olika medicinska problem, med mycket goda resultat. Jag har blivit av med pollen, rök, parfym och dammallergi. Eksem på bröstet och ljumskarna har försvunnit.

Min nästäppa har försvunnit och jag är betydligt mindre förkyld än tidigare. Likaså min värk i handlederna gått bort. Mitt kortminne har blivit bättre. Klåda och mjäll har försvunnit i hårbotten.

Bo Sandgren