HEM

HELA DIN HÄLSA

Kinesiologi & Välmående

Får jag i mig tillräckligt med näring?


Boka din behandling här

Välkommen till Hela Din Hälsa


Min verksamhet kan delas in i två delar:


Alternativ medicinsk behandling

Personlig utveckling


Jag är kinesiolog, och arbetar med olika metoder/tekniker och hjälpmedel (Bemer) inom områden som: allergibehandling, mental träning, hormonobalanser, stress, fobier m.m. Jag erbjuder mina tjänster till privatpersoner, olika grupper och företag.


Hela Din Hälsa säljer även högkvalitativa näringsprodukter och örtpreparat.PRODUKTER & TJÄNSTER


Behandlar: Strukturellt/Fysiskt – Mentalt/Psykiskt – Näringskemiskt – Muskler/leder/ligament – Mage/tarm – Överkänslighet/allergi – Käkleds – sacrokraniell – neurologiska behandlingar.Hela Din Hälsa säljer högkvalitativa näringsprodukter och örtpreparat. 


Min målsättning är att klienten ska känna trygghet och tillit i behandlingsformen.

Min verksamhet kan delas in i två delar:


  • Alternativ medicinsk behandling
  • Personlig utveckling


Jag erbjuder biokemiskt test samt rådgivning inom kost och vikt i balans.

Hela Din Hälsa arbetar t ex med:

Allergibehandling, kroppsmanipulationer, mental träning, hormonobalanser, stress, fobier m.m.


I mina behandlingar använder jag mig av produkter från Bemer. 


Jag fokuserar på den obalans som klienten söker mig för och omringar den på ett holistiskt sätt. Att arbeta holistiskt innebär att jag ser till helheten. Min erfarenhet säger att det sällan eller aldrig är en enda obalans inblandad i problemet. Detta medför att jag får söka mig fram under arbetets gång och därmed använda mig av samtliga metoder som jag lärt mig.

Vad har hänt med mig sedan jag började med Kinesiologi:


"Jag har blivit en mer öppnare person.
Jag ser mina medmänniskor med andra ögon.
Det som har hänt med min kropp är att de onda axlarna har försvunnit.
Det som jag ej själv kan kontrollera är att jag enligt folk i min omgivning har blivit mera rak. Dvs den snedvridning av kroppen som jag hade tidigare har blivit mera rak."


ULF GUTENWIK


unsplash