Bemer

Bemer

"Då Bemer kopierar jordens dragningskraft sker detta på ett naturligt sätt utan biverkningar."KORT OM BEMER 3000+?


Om du vill hålla dig frisk eller behöver bli frisk och inte vill ha några biverkningar, då ska du prova Bemer 3000+. Bemer arbetar på cellnivå och aktiverar kroppens eget självläkande system. Behandlingen stärker och läker de celler som vår kropp är uppbyggd av. Du får bland annat:

  • Effektivare träning
  • Bättre återhämtning
  • Ökad blodgenomströmning
  • Bättre immunförsvar
  • Snabbare läkning
  • Mer energi
  • Bättre sömn


På endast en 8 minuters behandling får du samma effekt på dina celler och din cirkulation som en promenad på 1,5 mil.


Bemer 3000+ är ett medicinsktekniskt instrument för friskvård som aktiverar cellerna och därmed kroppens eget självläkande system. Vår kropp består av celler som behöver energi och syresättning. Bemer ger en kompensation för bristerna i vår miljö och livsstil när cellerna aktiveras och metabolismen ökar. Bemer
Bemer
Bemer

HUR FUNGERAR MAGNETSFÄLTSTERAPI?


Denna metod har utvecklats utifrån erfarenheter från rymdforskningen. Då de första astronauterna återkom till jorden helt uttömda på energi, tvingandes forskningen utveckla konstgjorda magnetfält för att motverka energibristen.


Det som sker är att kroppen får ett energitillskott genom det magnetfält som skapas med hjälp av en likströmsimpuls. Då stimuleras blodflödet i våra celler och kroppens förmåga att göra sig av med avfall och giftiga ämnen ökar. 


Genom att använda Bemer 3000+  regelbundet tillförs kroppen den energi som behövs för att den ska kunna arbeta och känna välbefinnande. 


KAN BEMER 3000+ GE BIVERKNINGAR?


Det finns inga kända negativa biverkningar. Däremot har både sjuka och fullt friska personer uttalat att de efter behandlingar, känt sig mer avslappnande, fått ökad prestations- och koncentrationsförmåga. 


HUR SER EN OPTIMAL BEHANDLING UT?


Behandlingsprogram väljs ut beroende på vilken symtom du har och hur färsk skadan är. En intensivbehandling kan se ut så här: 

Basprogram på mattan morgon, middag och kväll samt lokal behandling med intensivapplikator var fjärde timme. Varje behandling varierar i tid mellan 8-20 minuter.


En frisk människa kan förebygga ohälsa med basprogram två gånger per dag. 

En idrottare kan före träning/tävling värma upp och efteråt avsyra kroppen. 


När du anlitar Hela Din Hälsa kan behandlingen bli kombinationer av alternativa behandlingsformer tillsammans med Bemer.